“Sizin için düşünen, Okul Danışmanlığı Hizmetleri var...”

Kreş Odaları ve Özellikleri

07 Temmuz 2014 - 11:42
Kreşimizin fiziksel olarak kurulumu aşamasına geldiğimizde hangi odaların olması gerektiği ile ilgili yönergemize göz atalım. Burada kreşimizde olması gereken unsurları göreceğiz.
Kuruluşun İskan Durumu
Madde 15- (Mülga:RG-6/7/2011-27986)
Emniyet ve Trafik Güvenliği
Madde 16- (Mülga:RG-6/7/2011-27986)
Yangından Korunma ve Isıtma
Madde 17- (Mülga:RG-6/7/2011-27986)
Kuruluş binasında aranacak özellikler (Başlığı ile değişik:RG-6/7/2011-27986)
Madde 18- (Değişik cümle:RG-6/7/2011-27986) Kuruluş binasında olması gereken özellikler şunlardır:
a) Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.
b) Oyun, yatak ve çalışma odaları bol ışık almalıdır.
c) Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmelidir.
d) Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.
e) Çocuk Kulübünde, çalışma bölümlerinin bütünü, bir dershane izlenimi yaratmayacak biçimde tefriş edilmelidir.
f) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.
g) Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları, fen ve tabiat, müzik köşeleri oluşturulmalıdır.
h) Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu ve malzeme dolapları bulunmalıdır.
ı) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) Kuruluştaki tüm merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunur. Merdiven ve balkon aralarından çocukların düşmelerini engellemek için koruyucu düzenlemeler getirilir.
i) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) Kuruluşta ısıtma kaloriferle yapılır. Ancak, bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak ısıtma, çocuklarda risk oluşturmayacak şekilde klima veya benzeri sistem ile yapılabilir. Isıtmanın elektrikli araçlarla yapılması hâlinde, il elektrik idaresinden elektrik tesisatının uygunluğuna dair belge alınır. Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde korunaklı hale getirilir.
j) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenir ve emniyet altına alınır. Kuruluşta ranza kullanılmaz. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde 25-30 cm yüksekliğinde yaylı yer yatağı, 0-2 yaş grubunda ise sabit karyola kullanılır. Sabit bebek karyolalarında bebeklerin düşmesini engelleyici kenar koruyucuları bulunur.
k) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) Kuruluşta, her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunur ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olur. Lavaboların güvenliği sağlanır ve düşmeyecek şekilde iyice sabitlenir. 2 yaşına kadar olan çocuklar için adaptör kullanılır ancak, portatif tuvalet kullanılmaz. Çocuk kulüpleri için, yaş grubuna uygun olarak tuvaletler bölmelere ayrılır veya kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılır.
l) Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.
m) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.
n) 0-2 yaş grubu çocuklar için ayrı bir emekleme bölümü bulunmalıdır. Bölüm temiz, düzenli ve çocukların güvenliğini sağlayacak nitelikte olmalıdır.
o) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) 0-2 yaş grubu için ayrı bir alt değiştirme bölümü bulunur. Bu bölümde kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulundurulur.
ö) Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar olmalıdır.
p) Kuruluşta, yeterli sayıda ayakkabılık ve portmanto olmalıdır.
r) Kuruluşta, bir sağlık bölümü olmalı, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulunmalıdır.
s) (Değişik:RG-6/7/2011-27986) Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunur. Bahçenin zemininin yumuşak malzemeden olması sağlanır, yeterli toprak ve çim alanın bulundurulmasına özen gösterilir. Bahçede çocukların mevsimlerin ve bitkilerin değişimlerini izleyebileceği uygulama bahçeleri de oluşturulabilir. Bahçe oyuncakları yerine iyice sabitlenerek korunaklı hale getirilir. Bahçe oyuncaklarının kırık, sivri uçlu, keskin, paslı kenarları bulunmaz.
ş) Kuruluşun her türlü tesisatı genel hijyen kurallarını bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.
t) (Ek:RG-6/7/2011-27986) Kuruluştaki tüm dolaplar, dolap kapakları, çekmeceler, mobilyalar, raflar, panolar, ayakkabılık, portmanto, çocukların özel eşyalarını koyacağı dolaplar ve diğer eşyalar çocukların üzerine düşmeyecek şekilde duvara iyice sabitlenir ve güvenliği sağlanır.
u) (Ek:RG-6/7/2011-27986) Çocukların yaralanmasını önlemek için mobilyalarda kenar koruyucuları bulunur.
ü) (Ek:RG-6/7/2011-27986) Kuruluştaki tüm pencereler ve balkon kapıları çocukların düşmelerini engelleyecek şekilde korunaklı hale getirilir ve güvenlik kilitleri bulunur.
v) (Ek:RG-6/7/2011-27986) Elektrik düğme, prizleri, kabloları çocuklar için tehlike oluşturmaması bakımından gerekli önlemler alınarak güvenli hale getirilir, prizlerde koruma kapağı bulunur.
y) (Ek:RG-6/7/2011-27986) Kuruluşta, yangından korunmak için yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi ile sesli ve ışıklı uyarı sistemi, duman ve gaz detektörü bulunur.
z) (Ek:RG-6/7/2011-27986) Servis aracının iç düzenini sağlamak, çocukların servise inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere serviste bir personel bulunur.
Çocuk kulüpleri
MADDE 18/A – (Ek:RG-6/7/2011-27986)
Çocuk kulüplerinde çocukların derslerini çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına yardımcı olunur, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenir. Bu doğrultuda grup sorumlularınca düzenlenen etkinlikler EK-4’teki belge ile kayıt altına alınır ve denetimde gösterilmek üzere saklanır.
Benzer İçerikler
  • Kreş Açma Prosedürleri Nelerdir?
  • KREŞ AÇMA PROSEDÜRLERİ NELERDİR? Kreş açma prosedürleri kreş açma niyetinde olan insanların aklına gelen ilk sorulardandır. Hem ...
  • Kimler Kreş Açabilir?
  • KİMLER KREŞ AÇABİLİR?   Türkiye’de kreş açmak için birkaç nitelik dışında herhangi özel bir formasyon aranmamaktadır. Yani ...
  • Kreş Açma Şartları ve Yönergesi
  • Eğer bir Kreş ve Gündüz Bakımevi açmayı düşünüyorsanız yapmanız gerekenlerin tamamı yazının sonunda ki dosyada yer almaktadır.Kreş ...
  • Kreş Personel Bilgileri
  • Kreşte görev alacak personellerin kimler olacağı ve hangi nitelikleri taşıması gerektiğini Sosyal Hizmetler yönergesinde bulabiliriz. Bu ...
  • Kreş Açılış İşlemleri
  • Kreşimizin açılış işlemleri sırasında neler yapmamız gerektiğini yönergemize bakarak cevaplayalım. Burada açılış izni için gerekli ...