“Sizin için düşünen, Okul Danışmanlığı Hizmetleri var...”

Reggio Emilia

02 Şubat 2015 - 00:11

Reggio Emilia
İtalya’nın kuzeyindeki Reggio Emilia kasabasında 2. Dünya Savaşı sırasında çocuklar için bir eğitim merkezi kurma çabası ile ortaya çıkan yaklaşım, günümüzde tüm dünyaya yayılan bir okul öncesi eğitim sistemidir. Reggio Emilia yaklaşımının öncüsü ve fikir babası Loris Malaguzzi eğitimin her çocuğun hakkı düşüncesini savunması ile birlikte bu yaklaşım ortaya çıkmıştır.

 

Reggio Emilia yaklaşımına göre küçük yaştaki çocuklar hayatın anlamı ile ilgili cevaplar aramaktadırlar ve onların aradıkları cevapları bulabilmeleri için teşvik edilmesi gerekmektedir. Çocuklar aslında yaratıcı, meraklı, araştırmacı, üreten ve yeni deneyimler kazanan kişilerdir. Fakat her konuda onların önü açılmalı, merak ettikleri tüm soruların cevapları doğru ve anlaşılır şekilde verilmelidir. Ayrıca çocuklar istedikleri konularda değişiklikler yapabilmeli kendilerini ifade ederken farklı araçlardan yararlanmalıdırlar.

 

Reggio Emilia eğitiminin temel ilkeleri arasında bir çocuğun lider olarak algılanması, yönetebilir, dinleyebilir, dinlenebilir, üretebilir ve kendini ifade edebilir bir birey olarak görülmesi bulunmaktadır. Çocuk için öğretmen rehberdir, fakat çevre de bir diğer öğretmendir. Etrafında gördüğü her şeyi merak edip araştırma hakkı olmalıdır.

 

Reggio Emillia yaklaşımının asıl amacı büyüme sürecindeki çocukların gelişmesini engelleyen ve önüne çıkan engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Çocuğa eski ve katı kurallar koymak, konuştuğunda ya da soru sorduğunda susturmak ve cevap vermemek çocuğun önüne duvar koymaktır. Bu nedenle de bu eğitim ile duvarları ortadan kaldırmak en büyük amaçtır.

Benzer İçerikler
 • Waldorf Eğitimi
 • Waldorf Eğitimi Waldorf eğitimi, 1919 yılında Rudolf Steiner tarafından geliştirilen bir eğitim yaklaşımıdır. Waldorf eğitimi, okul ...
 • Scamper Eğitim Sistemi
 • Scamper Eğitim Sistemi Scamper Eğitim Sistemi, çocuklarda yaratıcı düşünmenin geliştirilmesini sağlayan, öğrenirken eğlendiren bir ...
 • PYP ( Primary Years Program)
 • PYP (Primary Years Program) yani İlk Yıllar Programı adındaki eğitim yaklaşımı 3-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış bir ...
 • Orff Eğitimi
 • Orff Eğitimi Orff eğitimi, bir ders değil okul öncesi çocuklar için oynayarak öğrenmeyi sağlayan bir sistemdir. Okul öncesi eğitimde ...
 • Montessori Eğitimi
 • Montessori Eğitimi Okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş gurubu çocukların bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller ...
 • High Scoope
 • High Scoope               High scoope eğitimi ilk olarak ABD’de David P. Weikart tarafından geliştirilen ve okul öncesi ...