“Sizin için düşünen, Okul Danışmanlığı Hizmetleri var...”

Waldorf Eğitimi

02 Şubat 2015 - 00:28

Waldorf Eğitimi
Waldorf eğitimi, 1919 yılında Rudolf Steiner tarafından geliştirilen bir eğitim yaklaşımıdır. Waldorf eğitimi, okul öncesi yaştaki çocukların sosyali ruhsal, duygusal, zihinsel ve fiziksel açıdan gelişebilmesini amaçlamaktadır. Yaklaşımda çocukları birbiri ile rekabet etmek yerine karşılıklı saygı çerçevesinde yardımlaşmaya teşvik etmek en önemli amaçtır.

Rudolf Steiner’e göre her çocuğun belli bir potansiyeli vardır. Fakat bu potansiyel uygun ortamlar hazırlanarak ortaya çıkarılmalıdır. Çocuğun resim, müzik, dans ve daha pek çok farklı konulardan hangisine daha fazla ilgisi olduğu yaklaşım sayesinde ortaya konulmalıdır.

Çocuğun hayal gücünün geliştirilmesine dayalı bir sistem olan Waldorf eğitimi, başarılı ve yaratıcı beyinlerin gelişmesi amaçlar arasındadır. Çocukların ilk 7 yılının hayatının bütününü belirlediği ve etkilediği düşünülerek yola çıkılan Waldorf eğitimi çocukların kendi sınırlarını belirlemesini ve yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve mücadeleci birer birey olmalarını destekleyen bir yaklaşımdır.
Okul öncesinde verilen doğru ve bilinçli eğitim sayesinde çocuğun geleceğinin şekil alacağı ile yola çıkılıp matematik, tarih, fen, biyoloji ve daha pek çok dersi eğlenerek oyun şeklinde öğrenmek hedeftir. Yaşayarak öğrenme ve bilgiyi kavrama amacı ile yol alan Waldorf yaklaşımında asıl temel ilke taklittir. Bir kişiyi, hayvanı ya da nesneyi taklit ederek çocukların sevgi atmosferinde öğrenmeleri sağlanmaktadır. Çocukların dünyada olup biten ve özellikle de ilk eğitim yuvaları olan evde olup biteni taklit ettikleri düşünüldüğünde taklit ederek öğrenmeleri oldukça kolaydır.

Benzer İçerikler
 • Scamper Eğitim Sistemi
 • Scamper Eğitim Sistemi Scamper Eğitim Sistemi, çocuklarda yaratıcı düşünmenin geliştirilmesini sağlayan, öğrenirken eğlendiren bir ...
 • Reggio Emilia
 • Reggio Emilia İtalya’nın kuzeyindeki Reggio Emilia kasabasında 2. Dünya Savaşı sırasında çocuklar için bir eğitim merkezi kurma ...
 • PYP ( Primary Years Program)
 • PYP (Primary Years Program) yani İlk Yıllar Programı adındaki eğitim yaklaşımı 3-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış bir ...
 • Orff Eğitimi
 • Orff Eğitimi Orff eğitimi, bir ders değil okul öncesi çocuklar için oynayarak öğrenmeyi sağlayan bir sistemdir. Okul öncesi eğitimde ...
 • Montessori Eğitimi
 • Montessori Eğitimi Okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş gurubu çocukların bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller ...
 • High Scoope
 • High Scoope               High scoope eğitimi ilk olarak ABD’de David P. Weikart tarafından geliştirilen ve okul öncesi ...